Foreldreparet som ble politianmeldt av Stavanger kommune i januar 2019 er nå siktet for overtredelse av opplæringsloven § 2-1 «for å ha holdt en elev borte fra den pliktige undervisningen». Almenne hensyn etter straffeprosessloven § 62 a ble vurdert, og foreldreparet straffes med en bot på 12 000 kr eller 24 dager i fengsel for å ha holdt barnet borte fra skolen i 42 dager.