Mikrobølger har en forurensende virkning på naturen. Einar Flydal har laget forslag til enkle prosjekter for skoleelever, studenter og andre interesserte som ønsker å teste om stråling fra mobil påvirker insekter.