Mens knapt noen norske medier har tatt inn pressemeldingen om klagen som er sendt til Den europeiske menneskerettsdomstolen over strømmålerne, har nettstedet Advokatwatch, som overvåker det som skjer i advokatenes verden, nyheten som hovedoppslag.