03.11.2022 konkluderte lagmannsretten – slik tingretten gjorde – at saksøkernes påstander om helsevirkninger fra AMS-målere er åpenbart grunnløse.

I følge saksøkernes advokat Hugo Matre er det begått betydelige saksbehandlingsfeil, blant annet fordi lagmannsretten mente det var unødvendig at de skulle vurdere saken nærmere når myndighetenes syn er til å stole på.

Å nå fram i rettssystemet når motparten egentlig er staten i tillegg til sterke bransjeinteresser, krever stor innsats og advokater som koster penger. Les mer om rettssaken, anken til Høyesterett og hvordan du kan bidra økonomisk.