Industrien hevder at 5Gs forbedringer i energieffektivitet vil redusere det globale energiforbruket. Miguel Coma skriver om hvordan økt effektivitet faktisk øker energibruken. Vil forbrukere som er fornøyde med det 4G tilbyr betale 5Gs energiregning?