Høyesteretts ankeutvalg har avslått anken om helseinnvendinger mot AMS-målerne – helt uten noen slags begrunnelse. Norges dømmende makt unngår dermed å svare på om saksøkernes helsebaserte innvendinger er åpenbart grunnløse.