21. juni 2021 tapte saksøker i tingretten mot Lnett (tidligere Lyse Elnett). 15. september ble saken anket til lagmannsretten, og saksøker forlangte saken overført til Gulating, dvs. til Bergen, på grunn av det som ser ut som et uheldig samarbeid mellom Lnett og tingretten i Stavanger, der tingretten har kopiert Lnetts argumentasjon, til og med samme skrifttyper som Lnett hadde brukt, og med vesentlige feilsitater av lovverket klippet og limt fra Lnetts tilsvar.