AMS-sakens anke til Høyesterett ble avslått med en standardbegrunnelse, og mulighetene er dermed uttømt i norsk rett. Saken ankes derfor inn for Menneskerettsdomstolen, og fristen for å anke er 26. juli 2023. Les mer om saken og hvordan du kan bidra.