EU-parlamentets «Panel for Future Science and Technologies» (STOA) utga i juli to rapporter om mulige virkninger av 5G. Bak de to rapportene står flere av Europas fremtredende forskere på feltet.