Saksforberedende dommer mener at det ikke foreligger noen krenkelse av menneskerettighetskonvensjonen (EMK). Uttrykket «The Court finds» viser at dette er den saksforberedende dommers personlige vurdering, men det gis ingen forklaring på hvorfor det ikke foreligger noen krenkelse.