Stråling fra mobilmaster kan føre til utvikling av kreft

Ingen vet hvor mange basestasjoner det er i Norge, for antallet øker hver eneste dag. De kraftigste senderne står på vegger og master utendørs, men stadig flere basestasjoner monteres også inne i kontorbygg og på kjøpesentre. Hvis du hjemme eller på jobben oppholder deg nærmere enn 300–400 meter fra en typisk utendørs mobilmast, vil du over tid kunne få helseskader som i verste fall kan være livstruende. Vanlige helseproblemer som kan oppstå på kort sikt er
– hodepine
– konsentrasjonsproblemer
– søvnvansker
– irritabilitet

Noe av dette skyldes at kroppens hormonsammensetning endres når kroppen utsettes for denne typen stråling, f.eks. når basestasjoner monteres i nabolaget. Dessuten produserer cellene stressproteiner – et tydelig tegn på at cellene er utsatt for angrep og derfor går i forsvarsposisjon. Økt oksidativt stress over flere år i kombinasjon med nedsatt immunforsvar, er svært skadelig. I tillegg til økt risiko for en rekke uønskede nevropsykiatriske lidelser, øker sannsynligheten for alvorlige DNA-skader som ikke blir reparert. Det er observert signifikant overhyppighet av kreft blant mennesker som bor i nærheten av basestasjoner.

Se denne listen med over 80 studier som viser økt sykelighet hos mennesker som bor nær basestasjoner (for mobil, radio, TV) og høyspentlinjer (med kommentarer, oppdatert 2012). Her er noen eksempler på slike studier:

Khurana, V.G., Hardell, L, Everaert, J., Bortkiewicz, A., Carlberg, M., et al. (2010). Epidemiological evidence for a health risk from mobile phone base stations. Int J Occup Environ Health, 16:263–7. [PubMed]

Abdel-Rassoul, G., Abou El-Fateh, O., Salem M.A., Michael, A, Farahat, F., El-Batanouny, M., & Salem, E. (2007). Neurobehavioral effects among inhabitants around mobile phone base stations. Neurotoxicology, 28(2):434–440. [PubMed]

Buchner, K., & Eger, H. (2011). Veränderung klinisch bedeutsamer Neurotransmitter unter dem Einfluss modulierter hochfrequenter Felder – Eine Langzeiterhebung unter lebensnahen Bedingungen (Modification of clinically important neurotransmitters under the influence of modulated high-frequency fields – A long-term study under true-to-life conditions). Umwelt-Medizin-Gesellschaft, 24(1), 44-57. [Original utgave] [Engelsk oversettelse]

Eskander, E.F., Estefan, S.F., & Abd-Rabou, A. A. (2012). How does long term exposure to base stations and mobile phones affect human hormone profiles Clin Biochem, 45(1–2):157–161. [PubMed]

Shahbazi-Gahrouei, D., Karbalae, M., Moradi, H. A., & Baradaran-Ghahfarokhi, M. (2014). Health effects of living near mobile phone base transceiver station (BTS) antennae: a report from Isfahan, Iran. Electromagn Biol Med, 33(3):206-10. doi: 10.3109/15368378.2013.801352. [PubMed]

Det finnes ikke noe «trygt nivå» for langvarig eksponering for den trådløse kommunikasjonsteknologien vi bruker i dag, men flere fagfolk hevder at strålingen på et soverom ikke bør overstige 10 mikrowatt per kvadratmeter (skjønt enkelte mener grensen bør være enda lavere). Det er spesielt viktig å ha lavest mulig stråling på soverom. Hvis nivået hjemme er høyere enn det du synes er greit, kan du vurdere
– spesielle gardiner
– vindusfolie
– skjermende maling

Slike tiltak kan koste ganske mye hvis du har store arealer som skal skjermes, og det er viktig at det gjøres riktig så man unngår at det oppstår refleksjoner av strålingen som forverrer situasjonen. Da kan det være fornuftig å engasjere en fagperson til å foreta nøyaktige målinger i de rommene du oppholder deg mest, og så iverksette faglig anbefalte tiltak bare i disse rommene. I verste fall kan det være aktuelt å finne en ny bolig (se under).

Hvis du vil foreta målinger selv, så finnes det enkle og rimelige apparater til salgs i både norske og utenlandske nettbutikker. Du trenger ikke avanserte og kostbare apparater hvis du bare vil ha en rask oversikt over strålingsnivået der du oppholder deg.

Hvis du har utviklet el-overfølsomhet bør du få profesjonell hjelp til å måle strålingsnivåene i boligen, og deretter få gjennomført en profesjonell skjerming mot den typen elektromagnetisk stråling du reagerer på. I noen tilfeller vil skjermingen bli så kostbar at det kan være bedre å finne en annen bolig. Hvis du går til et slikt skritt, så sjekk at det ikke er behov for nye mobilmaster eller andre sendere i nærheten, for da må du regne med økt strålingsnivå på sikt.

Trykk her for å laste ned alle annonseplakatene.

Trykk så på «Download» oppe til høyre og velg «Direct download» eller «Save to my Dropbox».
Du trenger ikke en Dropbox-konto hvis du velger «Direct download».