Trådløs teknologi skader menns forplantningsevne

Strålingen fra en mobiltelefon i bukselommen gir redusert fruktbarhet og kan skade sædcellenes DNA. Slike skader kan i verste fall resultere i spontanabort eller skade på fosteret. Verdens Helseorganisasjon (WHO) bruker bl.a. sædcellenes bevegelighet og levedyktighet som mål på sædkvalitet. Sæd som har vært utsatt for mobilstråling skårer betraktelig dårligere på begge disse parameterne. Sædceller er av forskjellige grunner spesielt sårbare for oksidativt stress fra reaktive oksygenforbindelser, og produksjonen av frie radikaler i sædcellenes mitokondrier øker kraftig når cellene utsettes for elektromagnetisk stråling. Oksidativt stress kan gi forskjellige typer DNA-skader. Skader i sædcellekjernen blir i noen tilfeller reparert, men jo mer omfattende skadene er, desto mindre er sannsynligheten for et vellykket svangerskap. Både fertilitetsklinikker og forskningslaboratorier rapporterer at elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner har en negativ effekt på sædkvaliteten.

Her er en liste med 135 referanser til publiserte studier (fra 1972–2012) som finner tydelige skadevirkninger på menns fruktbarhet fra elektromagnetisk stråling som brukes i moderne trådløs teknologi – også langt under våre grenseverdier. Her er noen flere studier:

Houston, B., Nixon, B., King, B. V., De Iuliis G., & Aitken RJ. (2016). The effects of radiofrequency electromagnetic radiation on sperm function. Reproduction, 152(6):R263-R276. pii: REP-16-0126. [PubMed]

Metastudie: Adams, J. A., Galloway T. S., Mondal, D., Esteves S. C., & Mathews, F. (2014). Effect of mobile telephones on sperm quality: a systematic review and meta-analysis. Environ Int.,70:106-112. doi: 10.1016/j.envint.2014.04.015 [Science Direct]

De Iuliis, G. N., Newey, R. J., King, B. V., Aitken, R. J. (2009). Mobile Phone Radiation Induces Reactive Oxygen Species Production and DNA Damage in Human Spermatozoa In Vitro. PLoS One, 31;4(7):e6446. doi: 10.1371/journal.pone.0006446. [PlosOne]

Avendaño, C., Mata, A., Sanchez Sarmiento, C. A., & Doncel, G. F. (2012). Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertil Steril, 97(1):39-45. [PubMed]

Metastudie: La Vignera S., Condorelli R. A., Vicari, E., D’Agata, R., & Calogero A. E. (2012). Effects of the exposure to mobile phones on male reproduction: a review of the literature. J Androl. 2012 May-Jun;33(3):350-6. doi: 10.2164/jandrol.111.014373. Epub 2011 Jul 28. [PubMed]

Agarwal, A., & Durairajanayagam, D. (2015). Are men talking their reproductive health away? Asian Journal of Andrology, 17(3), 433–434. http://doi.org/10.4103/1008-682X.140963 [PubMed]

Wang D, Li B, Liu Y, Ma YF, Chen SQ, Sun HJ, Dong J, Ma XH, Zhou J, Wang XH. (2015). Impact of mobile phone radiation on the quality and DNA methylation of human sperm in vitro. [Article in Chinese]. Zhonghua Nan Ke Xue. 2015 Jun; 21(6):515-20. [PubMed]

Her er en liste med 312 referanser til publiserte studier som viser skadevirkninger på fertilitet (generelt, ikke bare menn) og graviditet (sist oppdatert i 2012).

Elektromagnetisk stråling skaper oksidativt stress. Oksidativt stress er en ubalanse mellom antioksidantene og de frie radikalene i kroppen, der det skjer en ubalansert produksjon av peroksider og frie radikaler, eller reaktive oksygenforbindelser, som ødelegger celler og DNA (arvestoffet). Slike skader kalles for oksidative skader. Ved oksidativt stress klarer ikke kroppens naturlige forsvarsmekanismer lenger å hindre eller reparere disse skadene i tilstrekkelig grad. Det skapes skadelige kjedereaksjoner og skadene akkumuleres. Dette vil over tid kunne føre til sykdom. Oksidativt stress er alminnelig antatt å være en viktig medvirkende årsaksmekanisme ved mange alvorlige sykdomstilstander, blant annet kreft og Alzheimers. En ny metastudie (Yakymenko et al 2016) viser at 93 av 100 tilgjengelige publiserte studier finner at radiofrekvent stråling (som fra mobiltelefoner og annen trådløs teknologi) gir signifikant økt forekomst av oksidativt stress i biologiske celler. Her er et lite utvalg av studiene som finner sammenheng mellom eksponering for denne type stråling og oksidativt stress:

Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., & Kyrylenko, S. (2016). Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med, 35(2):186-202. doi: 10.3109/15368378.2015.1043557 [Epub 2015 Jul 7]. [PubMed]

Metastudien finner at 93 av 100 tilgjengelige publiserte studier viser signifikant økning av oksidativt stress i celler som følge av eksponering for svak radiofrekvent (mikrobølget) stråling. Videre viser studien til omfattende belegg for hvordan dette er koblet til en rekke uheldige biologiske effekter og skadevirkninger, blant annet DNA-brudd og kreftutvikling.

Kuybulu, A.E., Öktem, F., Çiriş, İ.M., Sutcu, R., Örmeci, A.R., Çömlekçi, S., & Uz, E. (2016). Effects of long-term pre- and post-natal exposure to 2.45 GHz wireless devices on developing male rat kidney. Ren Fail, 38(4):571-80. doi: 10.3109/0886022X.2016.1148937 [PubMed] [Fulltekst]

Bodera et al. (2015). Influence of electromagnetic field (1800 MHz) on lipid peroxidation in brain, blood, liver and kidney in rats. Int J Occup Med Environ Health, 28(4):751-9. doi: 10.13075/ijomeh.1896.00255 [PubMed]

Augner, C., Hacker, G.W., Oberfeld, G., Florian, M., Hitzl, W., Hutter, J., & Pauser, G. (2010). Effects of exposure to GSM mobile phone base station signals on salivary cortisol, alpha-amylase, and immunoglobulin A. Biomed Environ Sci. 23(3), 199-207. [PubMed]

Cetin, H., Nazıroğlu, M., Celik, O., Yüksel, M., Pastacı, N., & Ozkaya, M.O. (2014). Liver antioxidant stores protect the brain from electromagnetic radiation (900 and 1800 MHz)-induced oxidative stress in rats during pregnancy and the development of offspring. J Matern Fetal Neonatal Med. 27(18):1915-21. doi: 10.3109/14767058.2014.898056. [PubMed]

Hamzany, Y., Feinmesser, R., Shpitzer, T., Mizrachi, A., Hilly, O., Hod, R., Bahar. G., Otradnov, I., Gavish, M., & Nagler, R.M.(2013). Is Human Saliva an Indicator of the Adverse Health Effects of Using Mobile Phones? Antioxid Redox Signal.18(6), 622-7. [PubMed]

Hou, Q., Wang, M., Wu, S., Ma, X., An, G., Liu, H., & Xie, F. (2014). Oxidative changes and apoptosis induced by 1800-MHz electromagnetic radiation in NIH/3T3 cells. Electromagn Biol Med. [PubMed]

Nazıroğlu, M., Yüksel, M., Köse, S.A., Özkaya, M.O. (2013). Recent reports of Wi-Fi and mobile phone-induced radiation on oxidative stress and reproductive signaling pathways in females and males. J Membr Biol. 246(12), 869-75. [PubMed]

Tomruk, A., Guler, G., & Dincel, A.S. (2010). The influence of 1800 MHz GSM-like signals on hepatic oxidative DNA and lipid damage in nonpregnant, pregnant, and newly born rabbits. Cell Biochem Biophys. 56(1), 39-47. [PubMed]

Yakymenko, I, Sidorik, E., Henshel, D., & Kyrylenko, S. (2014). Low intensity radiofrequency radiation: a new oxidant for living cells. Oxid Antioxid Med Sci. 3(1), 1-3. [Fulltekst]

Stråling fra mobiltelefoner skader sædcellene, og kan gjøre det vanskeligere å få barn. Smarttelefoner stråler vanligvis mer enn GSM-telefoner som bare brukes til å ringe og sende tekstmeldinger, fordi mange av applikasjonene kjører i bakgrunnen uten at du vet om det eller har bedt om det. Hvis du har planer om å få barn i nærmeste fremtid bør du ikke ha en smarttelefon i bukselommen – hverken foran eller bak – hvis den ikke er i flymodus med Wi-Fi og Bluetooth slått av. Hvis du har barneplaner bør du heller kjøpe en billig GSM-telefon med lavest mulig SAR-nivå. Og husk: Det er tøffere å få barn enn å ha mobilen i lommen. Lykke til!

Trykk her for å laste ned alle annonseplakatene.

Trykk så på «Download» oppe til høyre og velg «Direct download» eller «Save to my Dropbox».
Du trenger ikke en Dropbox-konto hvis du velger «Direct download».