Antenneplasseringer

Folkets Strålevern ønsker å bevisstgjøre befolkningen om strålekilder vi eksponeres for. Legger du merke til antenner du passerer i hverdagen og tenker at de er uheldig plassert? Send bilder til webmaster@stralevern.org, gjerne sammen med lokasjon/adresse.

antenner1
antenner2
antenner3
antenner4
antenner5