Filmklipp

NRK Brennpunkt: En strålende dag
Forbrukerinspektørene: Farlig mobilstråling?

Roger Eriksen fra Tyssedal forteller sin historie om hvordan han reagerer på smartmålere.

Ni mennesker forteller om det de har opplevd når de har vært i nærheten av smartmålere.

Advokat Erling Grimstad fikk i oppdrag å utrede virkning og konsekvenser av trådløs teknologi, deriblant smartmålere. I dette intervjuet forteller han om det som kom frem under utredningen.

Felix er 12 år gammel, og bor i en tomannsbolig sammen med familien. Felix var flink på skolen, og aktiv med idrett. En dag kom Eltel til naboen. Samme ettermiddag skjedde det noe med Felix og moren. Felix har nå blødd neseblod i over 6 måneder.

Tone Johnsen brukte iPhone, iPad, Wi-Fi og alt av trådløst utstyr uten å merke noe. 11. februar 2019 kom Skagerak Energi og installerte smartmåler. Samme dag fikk Tone helseproblemer.

Foredrag om hvordan infralyd og lavfrekvent støy påvirker helsen vår.

De alvorlige helsekonsekvensene som forventes ved bruk av 5G-teknologi er temaet i dette klippet fra nyhetskanalen RT.

Dette TV-innslaget fra Tyskland viser hvordan bruk av trådløs teknologi i bil påvirker hjerneaktiviteten.

Devra Davis’ TEDx-presentasjon om hvorfor hjernen og sædceller er så sårbare for stråling fra mikrobølget stråling.

Dokumentar som tar for seg mysteriet om et kraftig radiosignal som ble registrert i byen Eugene i den amerikanske delstaten Oregon.

Take Back Your Power er en prisvinnende dokumentar som avslører flere alvorlige konsekvenser av å få innstallert en «smart» strømmåler.

Presentasjon av Einar Flydal: Strategier når forståelsesmønstre brytes: Erfaringer fra musikk, telekom, transport og – først og fremst – stråling.

Presentasjon av Olle Johansson på The Madrid International Scientific Declaration on Electromagnetic Fields and Health Effects.

Joseph Mercola intervjuer Martin Pall om forskningen som viser hvordan mikrobølget stråling skader oss.

Einar Flydals foredrag på Melbu samfunnshus 22. august 2017 om automatiske strømmålere (AMS).

Einar Flydal presenterer «Skoler uten en tråd? Nei, det er ikke smart …», et foredrag om den helserisikoen trådløs teknologi utgjør i skolen.

Ved å bruke informasjonen tilgjengelig i automatiske strømmålere, har analyseselskapet ONZO spesialisert seg på å skape inntektsmuligheter for strømleverandører.

Verdenskjente Jolie Jones er el-overfølsom. Her intervjuer hun Olle Johansson om temaet.

Et EKG-apparat registrerer hjertets elektriske aktivitet. Her ser en hvordan strålingen fra en automatisk strømmåler påvirker hjerterytmen.

Det er så mange fordeler med en automatisk strømmåler – så hvorfor se på det negative? Denne informasjonsfilmen vil garantert overbevise deg.

Joseph Mercola intervjuer fotobiologieksperten Alexander Wunsch, om helserisikoen du utsetter deg for ved eksponering for LED-lys.

Josh del Sol, skaperen av dokumentaren Take Back Your Power, diskuterer konsekvenser av 5G-utrullingen, og viser hvordan industrien beskytter seg mot søksmål.

Presentasjon av lege Erica Mallery-Blythe om forskning som påviser helseeffekter fra trådløs teknologi, og hva du kan gjøre for å beskytte deg.

Foredraget «Drunk on Wireless» om helserisikoen trådløs teknologi utgjør. Med presentasjoner av David Carpenter, Martin Blank, Martin Pall og Duncan Campbell.

Israelsk TV-dokumentar om økningen av el-overfølsomhet/allergi og farene ved Wi-Fi i skolen. Trykk på «CC»-knappen nede til høyre for engelsk tekst.

The Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health har laget denne informasjonsfilmen om beskyttelse mot trådløs teknologi.

Usynlige farer – Israelsk TV-dokumentar om dagens trådløse samfunn. Et problem som utvilsomt er en av de største helserisikoene dagens barn utsettes for.

Jeromy Johnson jobbet i Silicon Valley, men ble el-allergisk. Nå hjelper han andre som ønsker å beskytte seg mot trådløs teknologi.

Dokumentar fra TV-programmet Catalyst i Australia: Wi-Fried? Så «kontroversiell» er den, at en heksejakt på programlederen Maryanne Demasi ble startet.

Peter Sullivan presenterer: Wireless: A Key Piece of the Autism Puzzle and What You Can Do About It.

Barn er mer utsatt for helseskader fra EMF. I denne videoen presenterer Devra Davis hva vi vet, hva vi trenger å vite og hva vi kan gjøre nå.

Nicholas Gonzalez, anerkjent lege fra New York City, om hvor viktig god helse er, og hvordan EMF bidrar til mange av dagens «uforklarlige» helsetilstander.

Harald Haas leder an utviklingen av Li-Fi-teknologi; internett gjennom lys. Kanskje blir det Li-Fi som etter hvert erstatter Wi-Fi.

Devra Davis fra Environmental Health Trust og Frank Clegg fra Canadians for Safe Technology presenterer den seneste forskningen som viser skader fra trådløs teknologi.

Gro Harlem Brundtland ble intervjuet av Aftenposten under Arendalsuka. I dette utdraget av intervjuet forteller hun om plagene hun har opplevd fra mobilstråling.

Lege Erica Mallery-Blythe viser hvordan strålingen fra trådløs teknologi forårsaker skader. Ifølge forskningen Statens strålevern baserer sine uttalelser på er dette umulig.

Canadisk lege og professor emeritus Anthony Miller orienterer om alvorlig helserisiko forbundet med eksponering fra trådløs teknologi.

På sitt norgesbesøk 18.10.2014 forklarte Prof. Martin Pall hvorfor norske myndigheter tar feil når de hevder at strålingen fra trådløs teknologi er ufarlig.

The BabySafe Project sitt nettsted kan du lese mer om hvordan du kan beskytte deg og barnet ditt. Se også denne korte informasjonsfilmen.

Sissel Halmøy, Litteraturhuset 18. oktober 2012. Kan stråling fra trådløse nett og mobilmaster være medvirkende faktor til inneklimaproblemene på skolene?

Barrie Trower, Litteraturhuset 18. oktober 2012. TETRA and health. Se tetrawatch.net for mer informasjon.

Take Back Your Power er en prisvinnende dokumentar som avslører flere alvorlige konsekvenser av å få innstallert en «smart» strømmåler.

Larry Gust presenterer de tekniske aspektene ved elektromagnetisk stråling, og gir praktiske råd for å begrense eksponeringen.

Professor Olle Johansson presenterer the Seletun Scientific Statement. Rapporten anbefaler bl.a. flere tiltak for å redusere eksponeringen for skadelige elektromagnetiske felt.

Lege Charlotte Bech forteller om forskjellige skadevirkninger mobilstråler kan forårsake hos barn.

Foredrag om elektromagnetisk stråling på Litteraturhuset 2010, av generalsekretær i Folkets Strålevern Sissel Halmøy.

Professor Magda Havas fra Trent University i Canada, viser hvordan stråling fra mobilmaster utgjør en helserisiko.

Professor Martin Blank om cellenes stressrespons når de utsettes for EMF, manglende politisk vilje til strengere regulering, og teleindustriens rolle.

I Silicon Valley velger topp teknologer teknologifrie skoler for sine barn. I Bærum har Steinerskolen valgt å si nei til trådløst internett.

Professor Magda Havas måler strålenivåer på diverse husholdningsapparater og fysiker Richard Muller sammenligner strålefrykten med frykten for hekser på 1600-tallet.

Josh del Sol, produsent av Take Back Your Power, intervjues om sin prisvinnende film.

Professor Magda Havas om de forskjellige strålekildene vi blir eksponert for i vårt daglige liv.

Dette forsøket viser hvordan strålingen fra en trådløs telefons basestasjon (2,4 GHz) påvirker hjerterytmen til testpersonene.

Prof. Franz Adlkofer forteller hvordan teleindustrien prøvde å diskreditere REFLEX-studien og dens deltakere da resultatet viste seg å være «uønsket».

Automatiske strømmålere bringer med seg flere alvorlige konsekvenser. Internettsikkerhetsekspert David Chalk forteller om hvor sårbart et «smart »strømnett er.

Professor Leif Salford viser hvordan stråling fører til lekkasje i blod-hjerne-barrieren.

Nervesystemekspert Michael Gilbert forklarer hvordan nervesystemet vårt blir negativt påvirket av for mye bruk av elektroniske duppeditter.

Australsk initiativ som informerer om praktiske tiltak for å redusere din og dine barns eksponering for stråling fra mobiltelefoner, trådløse nettverk, osv.

Mange land har forbudt Wi-Fi i skoler. Videoen viser hvorfor det er en dårlig ide at skoler og andre plasser med flere enheter, kobler seg trådløst til internett.

Barrie Trower er ekspert på mikrobølgevåpen. Her advarer han spesielt om konsekvensene strålingen kan få for fremtidige mødre.

Barrie Trower forteller at strålingen som skader menneskers DNA også skader dyrs og planters DNA. Polinerende insekter er spesielt utsatt.

Bygningsingeniør Curtis Bennett viser at vi er «temperaturblinde», og forklarer farene ved å være omsvermet av stråling fra Wi-Fi.

Filmen Resonance – Beings of Frequency viser hvordan forskning i over 60 år har dokumentert skader på liv fra menneskeskapt stråling.

Jerry Flynn hadde pensjonert seg fra den canadiske marinen, som ekspert på radiokommunikasjon, og hadde sett frem til en rolig tilværelse. Så ringte datteren.

Dietrich Klinghardt forteller hvordan mennesker med kroniske sykdommer blir bedre når de blir skjermet for elektromagnetisk stråling.

Mobilstråling og helse. Forsker Olle Johansson ved Karolinska Institutet i samtale med Trond Skaftnesmo fra Paradigmeskifte Forlag. Del 1.

Mobilstråling og helse. Forsker Olle Johansson ved Karolinska Institutet i samtale med Trond Skaftnesmo fra Paradigmeskifte Forlag. Del 2.

Mobilstråling og helse. Forsker Olle Johansson ved Karolinska Institutet i samtale med Trond Skaftnesmo fra Paradigmeskifte Forlag. Del 3.

Mobilstråling og helse. Forsker Olle Johansson ved Karolinska Institutet i samtale med Trond Skaftnesmo fra Paradigmeskifte Forlag. Del 4.

Mobilstråling og helse. Forsker Olle Johansson ved Karolinska Institutet i samtale med Trond Skaftnesmo fra Paradigmeskifte Forlag. Del 5.

Er AMS-målere fremtiden? Her argumenteres det for et desentralisert «klokt» strømnett, i stedet for et sentralisert «smart» strømnett.

Joe Loizzo snakker om mentale helsekonsekvenser fra misbruk av forbrukerteknologi, og hvordan meditasjon kan hjelpe en å senke tempoet i et hyperaktivt samfunn.