Hvordan kan jeg måle stråling?

Etter at Brennpunkt på NRK sendte dokumentaren: «En strålende dag», begynte flere å stille spørsmål rundt hvilke konsekvenser det vil ha for befolkningen at stadig flere basestasjoner monteres der folk oppholder seg. Da Brennpunkt-redaksjonen ønsket en oversikt over hvor basestasjonene står, ble den møtt av en kald skulder fra Telenor som nektet å utlevere slik informasjon på grunnlag av «sikkerhets- og konkurransemessige forhold». Klagenemnda for miljøinformasjon konkluderte imidlertid med at slik hemmeligholdelse strider mot miljøinformasjonsloven.

Som et resultat av dette laget Post- og teletilsynet (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) finnsenderen.no. Her finner du et søkbart kart over alle operatørenes basestasjoner i hele Norge samt en strålingskalkulator. Den vil regne ut din eksponering for stråling i prosentandel av grenseverdiene til Statens strålevern. Dette betyr at 1 % tilsvarer 100 000 µW (mikrowatt), noe som er 10 000 ganger høyere enn det Folkets Strålevern mener grensen skal være.

For å beskytte deg mot lav- og høyfrekvent stråling må du først finne disse kildene i ditt daglige miljø. For å kunne avgjøre hvor mye stråling du utsettes for må du eller en spesialist måle dette med spesielt måleutstyr. Kontakt oss for å få kartlagt dine behov.

Typiske symptomer folk opplever når de blir eksponert for elektromagnetisk stråling:
– svie/brenning i huden, kløe
– hodepine, kvalme, svimmelhet
– ledd- og muskelsmerter, kramper, verking
– ekstrem tretthet
– hjertebank
– nedsatt fertilitet
– søvnforstyrrelser, søvnløshet
– depresjon
– uro, stress, aggresjon, anspenthet
– konsentrasjonssvikt, dårlig hukommelse
– øye/synsplager
– nedsatt immunsystem

Mer alvorlige, potensielle konsekvenser av stråling:
– leukemi
– hjernesvulst
– brystkreft
– hjerte- og karsykdommer
– stoffskiftesykdommer
– øyesykdommer