Hjernekreft øker

Norge er ett av landene i verden der det fortsatt er tillatt å reklamere for mobiltelefoner til barn. Et barns hode har tynnere hjerneskalle enn et voksent hode, og barnets sentralnervesystem er i sterk utvikling. Hjernecellene deler seg og kobler seg opp til andre hjerneceller i et voldsomt tempo. Dette gjør at barn er mer sårbare for elektromagnetisk stråling enn voksne. På en treåring går den sterkeste strålingen fra en mobiltelefon som holdes inn til øret nesten tvers gjennom hodet. Dermed blir vesentlig flere hjerneceller utsatt for strålingen, og sannsynligheten for alvorlige patofysiologiske og nevropsykiatriske skader og tilstander øker. I tillegg er barns immunforsvar heller ikke ferdig utviklet. Alle epidemiologiske studier med høy faglig kvalitet gjennomført i de senere år viser en økning i hyppigheten av hjernekreft hos de tyngste mobilbrukerne. Økt forekomst av hjernekreft vises ennå ikke i befolkningen totalt sett på grunn av lang latenstid, men utviklingen er allerede tydelig i utvalg av befolkningen, f.eks. blant barn og de som bruker mobiltelefonen mest. Ifølge American Brain Tumor Association (ABTA) er ondartet hjernesvulst den vanligste kreftrelaterte dødsårsaken i aldersgruppen 15–39 år, og den vanligste kreftformen i aldersgruppen 15–19 år. Unge mennesker som fikk sin første mobiltelefon i tenårene og bruker den regelmessig, har mellom fire og åtte ganger større sannsynlighet for å få den ondartede, aggressive krefttypen gliom etter 10 år.

Prasad, M., Kathuria, P., Nair, P. et al. (2017). Mobile phone use and risk of brain tumours: a systematic review of association between study quality, source of funding, and research outcomes. Neurol Sci, doi:10.1007/s10072-017-2850-8. [PubMed]

Metastudien finner belegg som knytter mobiltelefonbruk til økt risiko for hjernesvulst, spesielt hos langtidsbrukere (= 10 år). Metastudien vurderte også studienes metodologiske kvalitet ut ifra vanlige vitenskapelige kriterier, og fant at studier som har høy metodologisk kvalitet har en tendens til å finne belegg for høy risiko for hjernekreft knyttet til mobiltelefonbruk (spesielt langtidsbruk), mens studier av lavere kvalitet viste en trend mot lavere risiko eller beskyttelse.

Morgan L.L., Miller, A B., Sasco, A., Davis D. L. (2015). Mobile phone radiation causes brain tumors and should be classified as a probable human carcinogen (2A) (Review). Int J Oncol, May;46(5):1865-71. [PubMed] [Fulltekst]

Hardell, L., & Carlberg, M. (2015). Mobile phone and cordless phone use and the risk for glioma – Analysis of pooled case-control studies in Sweden, 1997-2003 and 2007-2009. Pathophysiology, 22(1):1-13. [PubMed]

Ostrom, Q. T., Gittleman, H., de Blank P. M., Finlay, J. L., Gurney, J. G., McKean-Cowdin R., Stearns, D. S., Wolff, J. E., Liu, M., Wolinsky, Y., Kruchko, C., & Barnholtz-Sloan J. S. (2016). American Brain Tumor Association Adolescent and Young Adult Primary Brain and Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2008-2012. Neuro Oncol, 18 Suppl 1:i1-i50. [PubMed] [Fulltekst]

Coureau, G., Bouvier, G., Lebailly, P., Fabbro-Peray, P., Gruber, A, Leffondre, K., Guillamo, J.S., Loiseau, H., Mathoulin-Pélissier, S., Salamon, R., Baldi, I. Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study. (2014). Occup Environ Med, 71(7):514-22. [PubMed]

Söderqvist, F., Carlberg, M., Hansson Mild K, & Hardell L. (2011). Childhood brain tumour risk and its association with wireless phones: a commentary. Environ Health, 19;10:106. [PubMed]

Lerchl, A. et al. (2015). Tumor promotion by exposure to radiofrequency electromagnetic fields below exposure limits for humans. Biochemical and Biophysical Research Communications. Volume 459, Issue 4, 17 April 2015, s 585–590 [ScienceDirect] (se omtale av studien). Studien er en replikering (gjentakelse) av – og ga omtrent samme resultat som – følgende studie:

Tillmann et al. Indication of cocarcinogenic potential of chronic UMTS-modulated radiofrequency exposure in an ethylnitrosourea mouse model. International Journal of Radiation Biology. Volume 86, Issue 7, 2010, s. 529-541. [PubMed]

National Toxicology Program (NTP) offentliggjorde i 2016 delresultater fra en svært omfattende og kostbar studie (USD 25 mill.) om GSM (2G) og kreft. Resultatene viser signifikant økt risiko for hjernekreft og en type hjertekreft hos hannrotter. Ingen av rottene i kontrollgruppen fikk kreft. De offentliggjorte delresultatene er fagfellevurdert, og antas å være representative for studien i sin helhet når den offentliggjøres.

Noen relevante omtaler av NTP-funnene:
Omtale fra Microwave News
Omtale nr. 2 fra Microwave News (setter resultatene i sammenheng med økende hjernekreftrater)
Omtale fra Environmental Health Trust
Omtale av Dr. Davis – Oxford University Press Blog
Omtale på norsk av Einar Flydal

Det er greit at barn har en mobiltelefon de kan ringe eller sende tekstmeldinger med når det er helt nødvendig – men det er ikke greit at barn bruker mobiltelefonen som leketøy. Det er vanskelig å nekte barna å få mobiltelefon når alle de andre barna har telefon. Derfor får nesten alle barn i Norge i dag en smarttelefon før de er 10 år. Hva kan du gjøre for å unngå at dine barn får alvorlige helseskader av mobiltelefonbruken?

I Frankrike må alle som selger mobiltelefoner til barn under 14 år tilby handsfree-utstyr som reduserer strålingen til hodet. Frankrike tillater heller ikke bruk av trådløse rutere i barnehager der det er barn under 3 år (den franske loven ble vedtatt i 2015).

For å redusere sannsynligheten for at barnet ditt skal få hjernekreft etter flere års bruk av mobiltelefon, kan dere allerede nå bli enige om noen enkle regler, og kreve at barnet følger disse. Fortell barnet ditt at hjernekreft er en veldig alvorlig sykdom som man kan dø av. Kjøp en telefon med lavest mulig SAR-verdi, selv om denne modellen ikke står øverst på ønskelisten. Lav SAR-verdi gjør at færre celler i hjernen blir eksponert for helsefarlig elektromagnetisk stråling. Sørg for at barnet lærer å bruke ørepropper og/eller telefonens høyttalerfunksjon, og bruker disse mulighetene både ved inngående og utgående samtaler. Hvis det ikke følger med ørepropper til telefonen, så kjøp ørepropper separat. Få barnet til å sende tekstmeldinger i stedet for å ringe. Hvis telefonen unntaksvis må holdes inn til hodet, så forklar at telefonen må holdes noen centimeter fra øret, slik de fleste smarttelefoners sikkerhetsforskrift også krever. Hjernekreft er en svært alvorlig sykdom enten svulsten er ondartet eller godartet. Hvis du får barnet ditt til å forstå at telefonen ikke er et leketøy og at den kan gjøre deg alvorlig syk, begrenser du risikoen for at barnet utvikler alvorlige helseskader av mobiltelefonbruken.

Trykk her for å laste ned alle annonseplakatene.

Trykk så på «Download» oppe til høyre og velg «Direct download» eller «Save to my Dropbox».
Du trenger ikke en Dropbox-konto hvis du velger «Direct download».