Skjermtid om kvelden øker sjansen for søvnproblemer

Melatonin er en viktig antioksidant og det hormonet som regulerer søvnen. Når det er lyst reduserer epifysen produksjonen av melatonin. Når det er mørkt øker melatoninproduksjonen, og du blir søvnig. Elektromagnetisk stråling fra mobiltelefoner og annet trådløst utstyr reduserer melatoninproduksjonen og endrer de naturlige elektriske signalene i hjernen. Dette kan gi deg søvnproblemer. I tillegg er det påvist at det blå lyset fra skjermene hemmer produksjonen av melatonin. Forskning har dessuten dokumentert en rekke andre nevropsykiatriske effekter av elektromagnetisk stråling – herunder indre uro, engstelse og irritabilitet/depresjon, som også kan påvirke søvnkvaliteten.

Metastudie: Pall, M. L. (2015). Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression J Chem Neuroanat, 75(Pt B):43-51. doi: 10.1016/j.jchemneu.2015.08.001. [PubMed]

Metastudie: Carter, B., Rees, P., Hale, L., Bhattacharjee, D., & Paradkar, M. S. (2016). Association Between Portable Screen-Based Media Device Access or Use and Sleep Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr., 1;170(12):1202-1208. doi: 10.1001/jamapediatrics.2016.2341. [PubMed] [Omtale på svensk]

Eyvazlou et al., (2016). Association between overuse of mobile phones on quality of sleep and general health among occupational health and safety students. Chronobiol Int, 33(3):293¬300. [PubMed]

Stalin, P., Abraham, S. B., Kanimozhy, K., Prasad, R. V., Singh, Z., & Purty, A. J. (2016). Mobile Phone Usage and its Health Effects Among Adults in a Semi-Urban Area of Southern India. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR, 10(1), LC14–LC16. http://doi.org/10.7860/JCDR/2016/16576.7074 [PubMed]

Cao H et al. (2015). Circadian rhythmicity of antioxidant markers in rats exposed to 1.8 ghz radiofrequency fields. Int J Environ Res Public Health, 12(2):2071-87. [PubMed]

Thomée, S., Härenstam, A., & Hagberg, M. (2011). Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults – a prospective cohort study. BMC Public Health, 11, 66. http://doi.org/10.1186/1471-2458-11-66 [PubMed]

Mohammed, H. S., Fahmy, H. M., Radwah, N. M., & Elsayed, A. A. (2013). Non-thermal continuous and modulated electromagnetic radiation fields effects on sleep EEG of rats, J Adv Res, 4(2), 181¬7. [PubMed]

Lustenberger, C., Murbach, M., Durr, R. et al., (2013). Stimulation of the brain with radiofrequency electromagnetic field pulses affects sleep-dependent performance improvement. Brain Stimul. 2013;6(5):805–811. [PubMed]

Lowden, A., Akerstedt, T., Ingre, M., Wiholm, C., Hillert, L., Kuster, N., Nilsson, J.P., & Arnetz, B. (2011). Sleep after mobile phone exposure in subjects with mobile phone-related symptoms. Bioelectromagnetics. 2011 Jan;32(1):4-14. doi: 10.1002/bem.20609. [PubMed]

Hutter, H., Moshammer, H., Wallner, P., & Kundi, M. (2006). Subjective symptoms, sleeping problems, and cognitive performance in subjects living near mobile phone base stations. Occupational and Environmental Medicine, 63(5), 307–313. http://doi.org/10.1136/oem.2005.020784 [PubMed]

Cherry, N. (2002). EMF/EMR Reduces Melatonin in Animals and People. Lincoln University, Human Sciences Department. [Rapport].

Mann and J. Röschke. (1996). Effects of Pulsed High-Frequency Electromagnetic Fields on Human Sleep, Neuropsychobiology. 33, 41-47. [PubMed]

Her er en grundig rapport fra 6 amerikanske leger som blant annet viser til omfattende vitenskapelige referanser som påviser sammenheng mellom stråling fra trådløs teknologi og søvnproblemer, samt uheldig påvirkning på nivåene av det viktige søvnhormonet melatonin.

Kesari, K.K., Kumar, S., & Behari, J. (2012). Pathophysiology of microwave radiation: effect on rat brain. Appl Biochem Biotechnol (2012); 166(2):379-388. [PubMed]

Kesari, K.K., Kumar, S., & Behari, J. (2011). 900-MHz microwave radiation promotes oxidation in rat brain. Electromagn Biol Med, 30(4):219-234. [PubMed]

Altpeter, E. S., Röösli, M., Battaglia, M., P?uger, D., Minder, C. E., Abelin, T. (2006). Effect of short-wave (6-22 MHz) magnetic ?elds on sleep quality and melatonin cycle in humans: the Schwarzenburg shut-down study. Bioelectromagnetics (2006); 27(2):142-150. [PubMed]

Søvn er viktig for at kroppen skal få restituert seg etter en lang dag. Døgnrytmen vår bidrar til å regulere stoffskiftet og påvirker viktige fysiologiske funksjoner som hjerterytme og respirasjon. Elektromagnetisk stråling kan påvirke søvnkvaliteten i negativ retning. I boligen kommer strålingen først og fremst fra ditt eget trådløse utstyr, men også fra strømnettet og automatiske strømmålere (AMS) som ikke er kablet. Trådløse rutere har vanligvis en rekkevidde på 100 meter innendørs. Dette gir full dekning og full stråling i de fleste boliger, også i soverommet. Du kan dessuten være eksponert for naboenes trådløse utstyr. Hvis du i tillegg har en smarttelefon på nattbordet eller under hodeputen, er du sannsynligvis utsatt for helseskadelig elektromagnetisk stråling hele natten.

For å redusere strålingsnivået mest mulig bør du slå av alt trådløst utstyr i egen bolig når du legger deg. Hvis du er nødt til å ha på mobiltelefonen, så legg den et annet sted enn på soverommet. Husk å sette nettbrettet i flymodus, og slå av Wi-Fi og Bluetooth. Når du har fått gode av/på-rutiner for ditt eget trådløse utstyr, bør du undersøke om naboen har en ruter, en trådløs telefon (DECT) eller annet utstyr som stråler inn til deg. Den enkleste måten å finne ut dette på, er å kjøpe et lite apparat som måler strålingen fra alle aktuelle enhetene. Hvis du vil sjekke om det er trådløse rutere med Wi-Fi i nærheten, så kan du se dette direkte i nettverksoversikten på PC-en. Der ser du også hvor sterkt disse senderne stråler, og av og til også navnet på eieren. Snakk med naboen og be om litt hjelp – det er lov å prøve. Husk også at det finnes moderne rutere som går i hvilemodus når de ikke kommuniserer med annet trådløst utstyr. Det kan være en god investering å kjøpe en slik modell, også til naboen.

Hvis du ikke får kontroll på naboens trådløse sendere, og utstyret står tett inntil soverommet, vil vi anbefale at du maler soveromsveggene (og eventuelt gulv og tak) med en karbonbasert maling som gir effektiv beskyttelse. Det samme gjelder hvis du har en automatisk strømmåler (AMS) i nærheten av soverommet. Det meste av malingen som brukes i Norge kommer fra Tyskland, og du kan kjøpe den på internett. Det finnes også andre materialer du kan bruke, som vindusfolie og gardinstoff, men vær oppmerksom på at slik skjerming krever riktig utførelse for å unngå at det oppstår refleksjoner av stråler – noe som i verste fall kan forverre situasjonen (og gi punktvis økt strålebelastning).

Trykk her for å laste ned alle annonseplakatene.

Trykk så på «Download» oppe til høyre og velg «Direct download» eller «Save to my Dropbox».
Du trenger ikke en Dropbox-konto hvis du velger «Direct download».