Flere nettselskaper truer nå igjen – rett før frosten setter inn – med å stenge strømmen til folk som ikke har skiftet til ny måler og som også motsetter seg en ny måler uten aktiv radiosender.