Therese Lucilie Engh har skrevet brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) angående dommen mot den amerikanske strålevernmyndigheten Federal Communications Commission (FCC), som falt 13. august i år. Hun spurte hva HOD ville foreta seg for å sikre at folkehelsen i Norge blir ivaretatt – sett i lys av at strålevernregimet som Norge følger for trådløs teknologi har store likheter med det til FCC.