Folkets Strålevern har sendt bekymringsmelding om økende strålingsfare til Helsedirektoratet (Hdir), Folkehelseinstituttet (FHI) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Last ned bekymringsmeldingen her
Last ned pressemeldingen her