07.06.2021 konkluderte dommerfullmektig Eirik Jarnholt Rodahl med at saksøkernes påstander om helsevirkninger fra AMS-målere er åpenbart grunnløse.

05.09.2022 starter ankesaken. Vinner Elvia kan de – og snart også de andre nettselskapene – få rett til å tvangsinstallere AMS-målere, også hos dem som motsetter seg det av helsemessige grunner. Vinner saksøkerne åpner det for anerkjennelse av at svært mange kan ha helseplager og -skader av AMS-målerne og liknende sendere.

Enkeltpersoner har ingen mulighet til å nå fram i rettssystemet alene i så store saker som denne, og mot så sterke motparter. Det krever stor innsats, omfattende dokumentasjon, vitner som (i alle fall i enkelte tilfeller) må få betalt for tapt arbeid, og advokater som koster penger. Les mer om rettssaken og hvordan du kan bidra økonomisk.