Jevnlig publiseres studier som viser negative helseeffekter på levende liv fra høyfrekvent elektromagnetisk stråling. Her er to eksempler:
Ovarian reserve of offspring diminished with RF exposure during pregnancy
Long-time exposure to mobile phone radiation could lead to degenerative changes