De spedalske fikk i det minste sin egen øy. Mennesker som opplever helseplager fra den allestedsnærværende trådløse teknologien, blir ikke hørt eller hensyntatt i Norge i dag. Bli med og støtt et initiativ som handler om å kreve en human behandling av denne pasientgruppen.