Stadig flere foreldre opplever at deres barn kommer hjem med et strålende nettbrett i sekken, slik som foreldreparet Stavanger kommune vurderte å anmelde, og som senere ble anmeldt, opplevde. Samtidig slår opplæringslova fast at alle elever «har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring».