Helserisikoen er et av flere aspekter som blir satt i skyggen når stat og industri dikterer utrullingen av 5G-teknologi. Denne artikkelen belyser noen av konsekvensene.