Nye data om hjernesvulst fra bruk av 3G-mobiltelefoner bekrefter at Statens stråleverns utsagn: «Nyere forskning indikerer at sannsynligheten for helseskader etter eksponering for ikke-ioniserende stråling under grenseverdiene er så liten at bruk av ALARA ikke lenger er faglig begrunnet», er feil.