Det Statens strålevern hevder, stemmer ikke med de faktiske forhold! Det finnes uavhengig forskning, dobbeltblinde, fagfellevurderte, vitenskapelig publiserte studier som viser helseskader ved radiofrekvent stråling. De blir ikke «borte» selv om Statens strålevern sier de ikke finnes. Les denne gode artikkelen av Dariusz Leszczynski fra det finske strålevernet. Den eneste gangen man har hatt med eksperter fra «begge sider» var da IARC nedsatte en komite i mai 2011. Da kom de frem til at radiofrekvent mikrobølgestråling skulle klassifiseres som klasse 2B: mulig kreftfremkallende.