Anders Ahlbom, leder av Karolinska Institute for Environmental Medicine i Stockholm, er kanskje den viktigste epidemiolog som har studert mobiltelefonstråling i Europa gjennom tidene. Han har brukt mye av sin profesjonelle karriere på å studere virkningene av ulike typer av elektromagnetiske felt, og han spilte en nøkkelrolle da det ble klarlagt at det er en sammenheng mellom barneleukemi og eksponering fra magnetiske felt fra høyspentledninger. Ahlbom leder eller deltar i mange viktige komitéer som prioriterer forskningsarbeid og fordeler forskningsmidler knyttet til elektromagnetisk stråling, både i Sverige og EU, og han var medlem av ICNIRP i 12 år. Ahlbom opptrer fortsatt som rådgiver for dette organet.

24. mai 2011 møttes et ekspertpanel i The International Agency for Research on Cancer (IARC) for å vurdere kreftrisiko ved mobiltelefonbruk. Anders Ahlbom skulle også delta i dette panelet, men 22. mai 2011 ble han fjernet fra deltakerlisten da det ble kjent at han var styremedlem i sin brors konsulentfirma, Gunnar Ahlbom AB. Dette Brussel-baserte lobbyistfirmaet tilbyr konsulenttjenester knyttet til myndighetenes regulering av telekombransjen, og Anders Ahlbom hadde bevisst unnlatt å nevne dette forholdet i sin erklæring til IARC om mulige interessekonflikter. Det var den svenske journalisten Mona Nilsson som avdekket Anders Ahlboms tilknytning til lobbyselskapet i Brussel, som ifølge Microwave News har telekomgiganten Ericsson på kundelisten.

Avsløringene av Anders Ahlboms dobbeltrolle er ikke det eneste problemet IARC sliter med akkurat nå. Den nasjonale franske fjernsynsstasjonen hadde nylig en dokumentar som viste at et annet IARC-medlem, René de Seze, har forsøkt å diskreditere en studie som viser helseeffekter ved bruk av mobiltelefon. Stadig flere stiller også spørsmål ved hvorfor IARC inviterer observatører fra telekomindustrien til møtet, når de samme observatørene senere vil ha en sentral rolle ved utdeling av forskningsmidler.

Basert på rapporter i Microwave News og pressemelding fra Mona Nilsson.

Se også Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige (tilsvarer Statens strålevern).