TV-programmet Usynlige farer tar opp temaet trådløs teknologi. Et problem som utvilsomt er en av de største helserisikoene dagens barn utsettes for, og som en stadig økende del av befolkningen kjenner på kroppen.