iPhone 7 avga mellom 2,5 og 3,46 W per kg når den var 5 mm fra kroppen. Dette er 1,6 til 2,2 ganger mer enn den lovlige grensen. Ved 2 mm fra kroppen, som er avstanden når telefonen bæres i lommen, var strålingsnivåene enda høyere.