Det blir stadig vanskeligere å beskytte seg mot menneskeskapt elektromagnetisk stråling. Tiltakene som må iverksettes er spesielt omfattende for de som får akutte helseproblemer av strålingen fra trådløs teknologi.