I Firenze i Italia har en dommer pålagt en skole å fjerne skolens trådløse nettverk for å beskytte en elev. Bekymringen er at vedvarende eksponering for stråling fra trådløs teknologi kan gjøre alvorlig skade på barnets helse. I mars skal det avgjøres om det blir en midlertidig eller permanent løsning.