Vi gratulerer Abel ungdomsskole, rektor, ordfører og kommunestyre for en klok og viktig beslutning!

Det finnes vitenskapelige studier som viser at stråling fra mobiltelefoner kan gi
– redusert læringsevne
– dårligere hukommelse
– uro
– hodepine
– søvnvansker
– smerter og utmattelse

Det er altså smart å skjerme elevene for slik stråling i skoletiden!

NRK: Totalforbud mot mobilbruk i skolen
NRK: Mobilforbud skal hindre mobbing