Den teknologiske utviklingen fortsetter i et forrykende tempo. Hva kan skje i en virkelighet som endrer seg raskere enn det de klokeste og mest intelligente blant oss klarer å forholde seg til? Hvem skal skru av Skynet?