WHOs kreftpanel IARC klassifiserte i slutten av mai radiofrekvente felt som «mulig kreftfremkallende», og sendte ut en pressemelding om dette — som nådde forsidene i avisene verden rundt. Nå har IARC publisert den fulle vitenskapelige artikkelen som klassifiseringen bygger på. Den står i julinummeret av The Lancet Oncology, ett av verdens mest respekterte tidsskrifter innen medisin.