Strålingen du eksponeres for ved bruk av Wi-Fi, mobiltelefon og andre trådløst tilkoblede enheter utgjør en alvorlig helserisiko. Denne medisinske konferansen er egnet for de som ønsker å lære om forebygging, diagnosering og behandling av EMF-relaterte helseplager.