Derrick Broze var en gang som folk flest – han stolte på de som skal beskytte befolkningen mot farer. Tanken om at bruk av trådløs teknologi utgjør en helserisiko var en fjern tanke. Så ble han kjent med noe av kritikken mot 5G, og bestemte seg for å gå i dybden. Nå har han laget dokumentaren: The 5G Trojan Horse.