Statens strålevern har deltatt i en studie som konkluderer med at barn som bruker mobiltelefon, ikke har større risiko for svulster i hodet. Men dataene er fra 2004-2008, bruksmønsteret har økt siden den gang og vanligvis tar det minst ti år før en svulst utvikles. Hvor ble det av Statens stråleverns kritiske sans? Er studien laget for å så tvil? Tidligere forskningsresultater viser signifikant forhøyet risiko – og spesielt hos barn.

«Mobilbruk er ikke kreftfremkallende», argumenterer en ny forskningsartikkel publisert i Journal of the National Cancer Institute 27. juli. Det handler om en case-control-studie om mobilbruk og hjernesvulst hos barn og unge, basert på data fra Norge, Sverige, Danmark og Sveits. Mellom 2004 og 2008 ble 352 pasienter i alderen 7 til 19 år intervjuet om sin mobiltelefonbruk. Også brukerstatistikk fra mobiloperatørene ble trukket inn i studien, i den grad slik informasjon var tilgjengelig.

Forskerne bak studien, deriblant Lars Klæboe fra Statens strålevern, fant ingen statistisk signifikant økning i risiko for hjernesvulst i pasientgruppen sammenliknet med kontrollgruppen. Men da forskere analyserte samtaledata innhentet fra telefonoperatørene, fant de en sammenheng mellom kreftrisiko og antall år brukerne hadde hatt mobilabonnement. Jo lenger det var siden brukeren hadde tegnet sitt første mobilabonnement, jo større var risikoen.

Hovedfunnet er som ventet. Det tar som regel minst ti år, ofte flere tiår, med eksponering for kreftfremkallende stoffer/stråling før kreften er et faktum. Barn og unge har helt enkelt ikke levd så lenge at kreften vil ha rukket å utvikle seg. Dessuten bruker studien gamle data. Mobilbruken er firedoblet siden innsamlingen av data ble avsluttet i 2008.

Hvorfor stiller forskere spørsmål som det ikke er mulig å besvare med det datasettet de bruker? I slutten av mai klassifiserte Verdens helseorganisasjon mobilbruk som «mulig kreftfremkallende». Er hensikten med hele studien å så tvil om WHOs budskap? «Tvil er vårt produkt, fordi tvil er den beste måten å slåss mot faktainformasjon i allmennheten. Det er også et middel til å etablere spørsmålet som kontroversielt», ble det sagt i tobakksindustrien (Doubt is Their Product).

Les kommentaren til Devra Davis, leder av Environmental Health Trust.

Les også kommentaren til Environmental Working Group.