Mens barna våre bruker stadig mer tid foran skjermen, øker fagfolks uro for de helsemessige konsekvensene. Nå lanserer både Google og Apple nye systemer som skal redusere faren for skjermavhengighet.