Han mener blant annet at mobiltelefoner i klasserommet er med på å gjøre de svakeste elevene enda dårligere. Les mer.