Svenske strålevernmyndigheter toner ned strålefaren, men flere utenlandske forskere som Svenske Dagbladet har vært i kontakt med maner nå til forsiktighet.