I Sveits får skolene gratis fiberoptiske linjer til bredbånd – på betingelse av at skolen internt bruker kabler og ikke trådløst.Tilbyderen er SWISSCOM, det statseide telekomselskapet. Magda Havas presenterer her en mulig begrunnelse for valget, nemlig at Sveits er sete for WHO, og selv har vitenskapsfolk som sitter i WHO og derfor kjenner godt til den vitenskapelig dokumenterte risikoen ved mikrobølgestråling.

Dette er en direkte oversettelse fra M.Havas artikkel, les gjerne «Norge» der det står «Nord-Amerika»:

21.oktober 2010. Mens resten av verden haster av gårde med den trådløse revolusjonen, har Sveits –og den største leverandøren av telekommunikasjon, SWISSCOM, bestemt seg for å tilby GRATIS fiberoptiske linjer for bredbånd til de offentlige skolenes kablede nettverk! Swisscom eies av den sveitsiske staten (52 %).

Men det er én betingelse – skolene må bruke kablede nettverk, såkalt LAN, Local Area Network, med minst fire tilkoblede PC-er. Hastigheten på forbindelsen vil bli tildelt i samsvar med antall datamaskiner som kobles til skolens LAN. Nærmere bestemt spesifiseres det i søknadsdokumentet fra Swisscom at skolen betaler for den interne kablingen og kobler opp enhetene (PC, skrivere) via Ethernet LAN/10BaseT/RJ45, og deretter kobler det til en Swisscom AG’s CISCO ruter lokalt. Swisscom bringer så fiberoptisk forbindelse til skolen.

Sveits har alltid hatt fri internettilgang, og skoler har kunnet bruke trådløse nett (Wi-fi) hvis de ønsket. Men for å få full nytte av den effektiviteten som fiberoptikk kan gi, må det brukes kablet LAN internett-tilkobling for å oppnå fordelene med den store båndbredden hvis hundrevis av datamaskiner streamer video på samme tid.

Med programmet ’Internet For Schools’ tilbys det større båndbredde jo flere datamaskiner som kables opp i nettverket. Dette er et insentiv, en spore, til å velge kablede løsninger.

Klikk her for å lese mer om Swisscoms tilbud om gratis internett i skoler.

De fleste skolene i Nord-Amerika (og Norge) velger et fullstendig Wi-Fi trådløst lokalt nettverk (WLAN) som gjør at stasjonære og bærbare datamaskiner kan kobles til hverandre uten ledninger. I motsetning til dette foretrekker myndighetene i Sveits og Tyskland kablet nettverk (LAN) som ikke sender ut mikrobølgestråling.

Klikk her for å lese om Wi-Fi advarslene og forslagene som Sveits og Tyskland gir til skolene.

De advarer for eksempel om farene ved trådløse nettverk på sitt nettsted om offentlig helse:

«Slå kun på WLAN (Wi-Fi, trådløst nett) når du trenger det. Spesielt med bærbare datamaskiner er det en god idé å slå av WLAN (Wi-Fi), ellers vil enheten prøve å koble seg til et nettverk gjentatte ganger, noe som fører til unødvendig stråling. Forsiktighet bør utvises primært ved bruk av enheter som holdes nær kroppen, slik som bærbare datamaskiner, PDA-er og internett-telefoner som Skype».

For å hjelpe deg som leser til å forstå grunnen til at Sveits foretrekker kablet nettverk i stedet for trådløst, har vi laget en kort video som gir grunnleggende innsikt i hvorfor de sveitsiske myndighetene er så fremtidsrettet i saker som gjelder barns helse og utdanning når det gjelder internettilgang.

Utforsk lenkene til ’the Swiss Office of Public Health’ (Folkehelsa i Sveits) etter å ha sett videoen.

Video i M.Havas artikkel

HVIS Wi-Fi/TRÅDLØSE INNRETNINGER IKKE ER BRA – HVORFOR FORTELLER DE OSS DET IKKE?

Så – hvorfor advares det mot Wi-Fi? Kan det være fordi det er helseproblemer knyttet til teknologien? Ut ifra advarslene på nettstedet til Sveits’ føderale kontor for offentlig helse (FOPH), kan det se ut som om sveitsiske helsemyndigheter har noe innsideinformasjon, muligens fra Verdens helseorganisasjon – World Health Organization (WHO) – som også har hovedsete i Sveits. WHO er godkjenningsorganet for forskning på mikrobølger, ikke sant? Hvis forskerne i WHO, som bor og jobber i Sveits, finner noe galt, vil ikke de med sikkerhet ønske å fortelle sine egne innbyggere og beskytte sine egne familier og barn? Er dette grunnen til at de har en av de bedre sikkerhetsstandarder for mikrobølger i verden?

VIS MEG BEVISENE

Kritikere som sier at det ikke finnes bevis for at lave nivåer av ikke-ioniserende mikrobølgestråling er skadelig, trenger kun å se hva Swisscom, den statseide leverandøren av telekommunikasjon, gjør. Swisscom har søkt patent på en metode som fullstendig eliminerer stråling forårsaket av Wi-Fi-basestasjoner når de ikke er i bruk.

Klikk her for å laste ned patentet og tilhørende materiale.

Swisscom promoterer disse metodene som er beskrevet i dette patentet, for å kunne tilby kundene sine trådløse telefoner med lav- eller ingen stråling. Klikk her for å lese om disse ECO-DECT trådløse telefonene på nettstedet deres.

Men her er den mest avslørende delen av patentsøknaden. Swisscom dokumenterte at strålingen var skadelig ved å inkludere studier utført av vitenskapsfolk i Verdens helseorganisasjon – WHO! Et godt informert publikum i landet var også høyrøstet angående mikrobølgestråling. De sveitsiske myndighetene har lovfestet noen av verdens strengeste retningslinjer angående stråling. Disse nye lovene for grenseverdier ble ikke godt mottatt av Mobile Manufacturer’s Forum, og de klager fortsatt på at det begrenser mulighetene for å drive forretning i Sveits.

Klikk her for å lese The Switzerland EMF Policy and Facts from the MMF (Mobile Manufacturer’s Forum).

Så neste gang noen i den trådløse industrien viser til WHO – Verdens helseorganisasjon – for å fortelle at det ikke finnes bevis for skadelig elektromagnetisk stråling, vil du kanskje henvise dem til den ”virkelige verdens” Helseorganisasjon og patentene til Swisscom.

Og for dem av dere som liker tegneserier – i Simpsons hører du ofte ”Kan ikke noen vennligst tenke på barna!”. Hvis du bruker en baby-monitor, vil du ønske å lese denne siden på den sveitsiske Folkehelsas nettsted. De lydaktiverte baby-monitorene som de beskriver, er vanligvis ikke å finne i butikker i Nord-Amerika.

Takk Sveits, for den engelske oversettelsen på deres nettsted. Vårt videoteam elsket å filme i landet, og jeg anbefaler landet som en feriedestinasjon eller til og med som et annet hjem.

http://www.magdahavas.com/2010/10/20/free-internet-access-in-swiss-schools-no-wifi/