Et nytt sykehus bygges på Ullandhaug i Stavanger, og et av målene er å ha et sikkert og godt miljø for pasienter, medarbeidere og samfunn. Hvordan de skal klare det ved bruk av trådløs teknologi, informerer de kanskje om på dette seminaret.