Einar Flydal og Else Nordhagen har oversatt en studie som konkluderer med at å legge 5G-stråling på toppen av et allerede innarbeidet skadelig trådløst strålingsmiljø vil forverre de negative helsevirkningene som er påvist å være til stede. Langt mer forskning og testing av mulige helsevirkninger fra 5G under virkelige forhold er påkrevd før ytterligere utbygging kan forsvares.