Folkets Strålevern liker ikke dyreforsøk bedre enn andre, men i denne sammenhengen er vi alle forsøksdyr. Denne studien viser betydelige endringer i stressreaksjoner i celler hos rotter. Stressreaksjonene var tydeligere hos unge rotter og effekten av oksidativt stress var permanent; det lot seg altså ikke hele.