Nettselskapet Tensio krever at det blir installert individuelle strømmålere i 513 hybler i Moholt studentby i Trondheim. Flere av studentene kan få alvorlige helseplager på grunn av den helseskadelige strålingen fra AMS-målerne.