De som har vært utsatt for stråling vil få et oppfølgingsprogram på Haukeland sykehus.

Vil det bli et tilbud som andre stråleskadde også kan bruke?