Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark til helse- og omsorgsministeren om rapport om mobilbruk og økt risiko for hjernesvulst (INTERPHONE-prosjektet).