I denne rapporten skrevet av HMS-konsulent Bård Rune Martinsen, stilles blant annet følgende spørsmål:

«Statens strålevern kommuniserer at de følger opp forskningen tett. Hvis man ser dette utsagnet i sammenheng med at Strålevernet også har kommunisert at strålingen er «ikke helsefarlig», hvorfor følges forskning opp løpende når konklusjonen allerede er fattet? Hvilken del av forskningen er det som er interessant når helseaspektet allerede er avklart?»