Statens strålevern opplyser om at strålenivået fra automatiske (AMS) strømmålere vanligvis er tusendeler av grenseverdien. Det konkluderes derfor med at strålingen ikke utgjør en fare for liv og helse.